Stupovi sa gotovim betonskim parapetima su namijenjeni za ograđivanje privatnih i javnih površina panel ogradama. Služe kao temelj metalnog stupa. Takvi gotovi tvornički elementi omogućuju jednostavniju postavu bez dodatnih troškova oplate i betoniranja temelja i parapeta na licu mjesta.

Stup – temelj panela