Proizvodnja betonskih elemenata

Naši proizvodi su izrađeni od kvalitetne betonske smjese, uz dodatak plastifikatora te polipropilenskih vlakana koji uvelike povećavaju dinamičku otpornost i mehaničke karakteristike proizvoda.