Ukrasni elementi

Ukrasna ploča Lovac

lovac

Pijetao za krov

pijetao_s.k.i.m.t._krievci

Bog vina

bog_vina__s.k.i.m.t._krievci

Ukrasna ploča Tereijeb

tetrijeb