Rešetke su armirano-betonske, izrađene od kvalitetne betonske smjese, sulfatnootpornim portlandskim cementom namijenjenim za betone izložene agresivnom okolišu (kiselinama, lužinama, otpadnim vodama, plinovima i dr.) te visokih čvrstoća, uz dodatak plastifikatora te polipropilenskih vlakana koji uvelike povećavaju dinamičku otpornost i mehaničke karakteristike proizvoda.

Tehnički list proizvoda – AB rešetke za tovilišta svinja i goveda