Betonske polukugle za odvajanje pješačkih površina, te onemogućavanje pristupa automobilima.

Mogućnost završne obrade prema Vašim potrebama.
Dimenzije: Ø 48cm, visine 27cm.