AB šahte za razne namjene

AB šahta za priključak vodomjera

(sa metalnim poklopcem)

AB šahta za kanalizaciju

Šahta je trodjelna, ukupne visine sa poklopcem 126 cm.
Dimenzije jednog elementa za šahtu 110 x 110 x 50cm, debljina stijenke 15cm. Težina jednog elementa 636kg.
Napomena: visinu je moguće prilagoditi Vašim potrebama.Šahte su armirano-betonske, izrađene od kvalitetne betonske smjese, sulfatnootpornim portlandskim cementom namijenjenim za betone izložene agresivnom okolišu (kiselinama, lužinama, otpadnim vodama, plinovima i dr.) te visokih čvrstoća, uz dodatak plastifikatora te polipropilenskih vlakana koji uvelike povećavaju dinamičku otpornost i mehaničke karakteristike proizvoda.