Dobivena suglasnost Ministarstva kulture

Investicija u izgradnju stambenih objekata
8 rujna, 2016
Nabavljena nova betonara
8 rujna, 2016

Uz postojeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za gradnju objekata preko 400m², dobiveno je i rješenje Ministarstva kulture kojim se dopušta obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1.toč.5. Pravilnika o uvjetima za pravne i fizičke osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, u smislu izvedbe građevinskih i stolarskih radova.

Upisano u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 1513.ojem 1513.

Odgovori